activar el so

Els Patrons Benefactors contribueixen al funcionament de la Fundació, mitjançant l’aportació d’una quantitat anual.

Els Patrons Benefactors obtenen a preus especials les edicions limitades i “souvenirs” que, sense periodicitat preestablerta però amb continuïtat, són realitzades per CP com a mostra d’agraïment per la seva generositat.

Les quantitats aportades són desgravables d’acord amb que preveu la legislació fiscal aplicable. En les donacions recurrents, els percentatges deduïbles són: 35% en l’IRPF per a les persones físiques, i 40% en l’impost de societats per a les empreses.

La condició de patró benefactor es concreta a través del full de mandat.