activar o son

Os Patróns Benefactores contribúen ao funcionamento da Fundación, mediante a achega
dunha cantidade anual mínima de 2000 euros, no caso das persoas físicas e de 4000 euros
no caso das empresas. Admítense cotas excepcionais e achegas en especias’.

Os Patróns Benefactores obteñen a prezos especiais as edicións limitadas e ‘souvenirs’ que, sen periodicidad pre-establecida pero con continuidade, son realizadas por CP como mostra de agradecemeento pola súa xenerosidade.

As cantidades achegadas son desgravables de acordo co previsto pola lexislación fiscal
aplicable. Nas doazóns recorrentes, as porcentaxes deducibles son: 35% no IRPF para as
persoas físicas, e 40% no imposto de Sociedades para as empresas.

A condición de Patrono Benefactor concrétase a través da folla de mandato.