activar o son

Os Patróns Benefactores contribúen ao funcionamento da Fundación, mediante a achega dunha cantidade anual.

Os Patróns Benefactores obteñen a prezos especiais as edicións limitadas e ‘souvenirs’ que, sen periodicidad pre-establecida pero con continuidade, son realizadas por CP como mostra de agradecemeento pola súa xenerosidade.

As cantidades achegadas son desgravables de acordo co previsto pola lexislación fiscal aplicable. Nas doazóns recorrentes, as porcentaxes deducibles son: 35% no IRPF para as persoas físicas, e 40% no imposto de Sociedades para as empresas.

A condición de Patrono Benefactor concrétase a través da folla de mandato.