activar o son

Os obxectivos da Fundación son:

Conservar e difundir a obra de Carlos Pazos, así como o arquivo, biblioteca, discoteca e
demais coleccións do artista e da súa esposa, Montserrat Cuchillo.

A Fundación pretende tamén facilitar o coñecemento e divulgación da obra de artistas
próximos, dun ou doutro modo, á traxectoria de Carlos Pazos.