activar o son

Organigrama

Padroado

Fundadores Carlos Pazos e Montserrat Cuchillo

Membros do Padroado

Albert Hernández Lorente

Miguel Angel Pazos (Secretario)

Víctor Pérez Ballestero

Oriol Solà Pardell

Organigrama

Consello Asesor

PresidenteManuel Borja Villell, director
do Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

Dionisio Cañas, poeta

Alberto Gamazo, 2015